Fl-netfej-új copy.jpg
Regisztráció
 
Programelőzetes  

2019. január 30.

OTSZ 5.1 az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásai
TŰZVÉDELMI KONFERENCIA
Rendezvényszervező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
1149 Budapest Mogyoródi út 32.
Telefon: +36 30 966 5038
tszvsz@tszvsz.hu


 Helyszín: LURDY Ház 6. konferenciaterem
   1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Az Országos Tűzvédelmi Konferencia részletes programja, valamint a jelentkezési lap az alábbi linken keresztül szintén megtekinthető és letölthető:
http://www.tszvsz.hu/bm-okf-tszvsz-orszagos-tuzvedelmi-konferencia-januar-30-lurdy-haz/


2019. február 20.-21.
FeuerTRUTZ, Nürnberg
A megelőző tűzvédelem szakvására
Rendezvényszervező: FeuerTrutz Network GmbH
Stolberger Straße 84.
50933 Köln/Németország
www.feuertrutz.de
www.feuertrutz.de/kongress)
Helyszín: NürnbergMesse /Messezentrum/Nürnberg
90471 Nürnberg/Németország

 

2019. március 19.–22.
Securika Moscow
25. Nemzetközi
védelmi, biztonsági és tűzvédelmi Szakiállítás
Rendezvényszervező: ITE Group plc
Helyszín: Expocentre/Moszkva
14, Krasnopresnenskaya nab.,
Moscow, Russia, 123100
www.securika-moscow.ru
security@ite-events.com

2019. május 14.–17.
MACH-TECH és IPAR NAPJAI Szakkiállítások
Rendezvényszervező: HUNGEXPO Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
(: (1) 263 6000
7: (1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu
www.iparnaojai.hu

 

2019. november 13–15.
SICUREZZA Nemzetközi Vagyon és Tűzbiztonsági Kiállítás
Rendező: Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia
:: www.fieramilano.it
Kapcsolattartó: Mariagrazia Scoppio
mariagrazia.scoppio@fieramilano.it
www.fieramilano.it

 


 

 

 

PROMASPRAY® habarcsok teherhordó szerkezetek tűzvédelmére

Promat-1.jpgAz elmúlt néhány évben előszeretettel használták a tűzvédő habarcsokat teherhordó acélszerkezetek tűzvédelmére. Ezek a habarcsok egyfajta átmenetet képeznek a tűzvédő burkolatok és a tűzgátló festékek között: a felhordás –a festékekhez hasonlóan- jellemzően az acélszelvény profilját követve, szórással történik (a legtöbb habarcstípushoz csak víz és alkalmas vakológép szükséges). A tűzvédelem azonban a burkolatokhoz hasonlóan nem reaktív módon, habosodás nélkül biztosított. Ez utóbbi tulajdonság miatt a habarcsokat és a burkolatokat teherhordó acélszerkezeteken azonos szabvány, MSZ EN 13381-4 szerint vizsgálják.

Kevesen tudják azonban, hogy a PROMASPRAY® habarcsokkal nem csak acélszerkezetek tűzvédelme biztosítható. A legelterjedtebben használt, gipszkötésű, vermikulit alapú PROMASPRAY® P300 habarccsal beton és acél-profillemez együtt dolgozó (acél trapézlemez) szerkezetek, fafödémek és vasbeton szerkezetek járulékos tűzvédelme is biztosítható. Nézzük a részleteket!


Teherhordó acélszerkezetek tűzvédelme PROMASPRAY® P300 habarccsal

Az talán mindenki számára ismert, hogy a reaktív elven működő, azaz hő hatására felhabosodó tűzgátló festékek szükséges rétegvastagsága acél zártszelvényeken lényegesen nagyobb, mint a nyitott profilokon (amennyiben a terméket egyáltalán bevizsgálták zártszelvényekre), sőt a kör és a szögletes keresztmetszetű profilokat is külön vizsgálják. Az azonban kevéssé ismert, hogy ez részben a tűzvédő habarcsokra is igaz: a nem reaktív tűzvédelmi megoldásokat (a habarcsok ide tartoznak) a már említett MSZ EN 13381-4 szabvány szerint vizsgálják és az MSZ EN 13501-2 szerint osztályozzák. A szabványos vizsgálat során különböző nyitott (I és H) profilokat tesztelnek és a kapott rétegvastagsági eredményeket táblázatokban tüntetik fel az acélszelvény geometriai méreteit és a tűzhatás irányát jellemző profiltényező (Ap/V, esetleg U/A), a tervezési hőmérséklet, valamint a kívánt tűzállósági teljesítmény függvényében. Ezeket az eredményeket a szabvány előírásai miatt azonban csak „dobozos” védelem (boxed systems) esetén használhatjuk változtatás nélkül zártszelvényekre is! A profilkövető (profiled systems), azaz habarcsvédelem szükséges rétegvastagságát a következő szabály szerint kell meghatározni:

- A kívánt tűzállósági teljesítmény és a megadott tervezési hőmérséklet ismeretében a zártszelvény profiltényezőjéhez kikeressük a nyitott szelvényekre vonatkozó táblázatokból a szükséges vastagságot (dp).
-  Ezt a vastagságot Ap/V ≤ 250 m-1 profiltényező esetén


(1+ Ap/V
1000 )-rel


kell szorozni, azaz a szükséges vastagság nagyobb lesz, mint az azonos profiltényezőjű nyitott acélszelvény esetében! Ap/V = 100 m-1-nél a nyitott szelvényű táblázatból leolvasott adatot 10%-kal, Ap/V = 200 m-1-nél 20%-kal növelni kell.
- 250 m-1-nél nagyobb profiltényező esetén a nyitott szelvényű táblázatból leolvasott adatot 25%-kal kell növelni.

Vigyázat: a profilkövető szó ezúttal csak a habarcsokra utal, hiszen a tűzgátló festékek vizsgálati szabványa más (MSZ EN 13381-8) és ez a szabály ott nem szerepel!
Hangsúlyozandó, hogy ezek nem a Promat előírásai az adott termékre vonatkozóan, hanem a szabványból adódnak, azaz minden tűzvédő habarcs szükséges rétegvastagságát így kell meghatározni acél zártszelvények védelme esetén! A tűzvédő habarcsokat tehát –a tűzgátló festékekkel ellentétben– nem kell külön bevizsgáltatni acél zártszelvényeken, de a rétegvastagságot a nyitott szelvényű táblázatokhoz képest az előbb ismertetett módon korrigálni kell.

A védett elemmel kapcsolatos használati kategória
A tűzvédő termékek Európai Műszaki Engedélyeit (ETA) szabályozó ETAG 018 irányelv 1. részében a védeni kívánt elemek szerint 10 különböző tűzvédelmi feladatot különböztetnek meg, melyek közül a 4. típus foglalkozik teherhordó acélelemek tűzvédelmével. Ez a rendeltetés természetesen szerepel a PROMASPRAY® P300 habarcs Európai Műszaki Engedélyében (ETA 11/0043) és teljesítménynyilatkozatában is.

Alapozó és fedőbevonat


A tűzvédő habarcsok abban is hasonlítanak a tűzgátló festékekre, hogy mindig rendszerben kell gondolkodnunk: milyen alapozóval és milyen fedőbevonattal minősített az adott termék. Ezeket az adatokat mindig meg kell keresni a gyártói segédletekben. A PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcshoz acélszerkezeteken nem kötelező alapozó (tapadóhíd), de a későbbiekben látni fogjuk, hogy más szerkezeteken ez előírás is lehet. A tűzvédő habarcsréteg tapadásának tartóssága miatt azonban javasolt a BONDSEAL-tapadóhíd használata. A kész habarcsfelület enyhén simítható, de arra mindig ügyelni kell, hogy a habarcs ne tömörödjön, hiszen azzal csökkenne a rétegvastagság és romlana a hőszigetelő (azaz tűzvédő) képesség. Fedőfesték nem használható.

Az időjárási kitét szerinti használati kategória


A PROMASPRAY® P300 habarcs csak 85%-nál kisebb páratartalmú és fagymentes beltérben használható, ami a gipszkötésből adódik. A már említett ETAG 018 irányelv 3. része foglalkozik a habarcsokkal és az időjárási kitettség alapján 4 kategóriát különböztet meg, amelyek közül a Z2 típus írja le a csak beltérben használható termékeket. Ez a használati kategória szintén megtalálható a habarcs teljesítménynyilatkozatában. A 85% vagy ennél nagyobb páratartalmú, de továbbra is fagymentes helyeken (Z1 típus) illetve a mérsékelt kitettségű helyeken (Y típus: a hőmérséklet lehet 0°C alatt, de nem tehető ki eső hatásának és csak korlátozottan tehető ki UV sugárzásnak) a cementkötésű PROMASPRAY® C450 habarcs használható (lásd a vonatkozó teljesítménynyilatkozatot). Ennek a habarcsnak természetesen eltérő paraméterei és szükséges rétegvastagságai vannak (a zártszelvényeknél alkalmazandó szorzás azonban természetesen ugyanúgy érvényes)

.
Acél-profillemez szerkezetek tűzvédelme PROMASPRAY® P300 habarccsal


A vonatkozó MSZ EN 13381-5 vizsgálati szabvány megfogalmazása szerinti beton és acél profillemez együtt dolgozó szerkezeteket a gyakorlatban – kicsit pontatlanul – rendszerint acél trapézlemez szerkezeteknek hívjuk (az acél-profillemez kifejezés pontosabb lenne, hiszen ez magában foglalja az acél trapézlemezeket és a beugró profilú /fecskefarok/ acéllemezeket is).
A PROMASPRAY® P300 habarccsal mindkét födémtípus tűzvédelme az alábbi rétegvastagsági táblázat szerint igazolt (az acél-profillemez hőmérséklete a teherbírási R kritérium miatt nem haladhatja meg a 350°C-ot):Promat-tabl-1.jpgFontos megjegyzés: felbeton nélküli acél-profillemez szerkezetek nem védhetőek tűzvédő habarccsal, mivel a betonnal nem merevített acéllemez az igen csekély szerkezeti vastagság miatt mindig mozogni fog (hőtágulás!), így a habarcs előbb-utóbb leperegne.


A védett elemmel kapcsolatos használati kategória


A már többször hivatkozott ETAG 018 irányelv 1. része 5. típusként említi a teherhordó beton és acél-profillemez együttdolgozó szerkezetek tűzvédelmét. Ez a rendeltetés is szerepel a PROMASPRAY® P300 habarcs Európai Műszaki Engedélyében és teljesítménynyilatkozatában.

Alapozó és fedőbevonat


A PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcs felhordása előtt az acél-profillemez szerkezetre kb. 150 g/m2 mennyiségű BONDSEAL-tapadóhidat kell felhordani hengerrel vagy szórással. Fedőfesték nem használható


Vasbeton szerkezetek tűzvédelme PROMASPRAY® P300 habarccsal


Vasbeton szerkezetek járulékos tűzvédelmét az MSZ EN 13381-3 szabvány szerint vizsgálják és a kapott eredmények mérnöki gondolkodást igénylően használhatóak fel. Az értékelés során nem adnak meg konkrét tűzállósági teljesítményeket (R vagy REI), hanem az olvasható le táblázatokból, hogy a zárttéri tűzgörbe szerinti vizsgálat egy adott időpontjában egy adott vastagságú habarccsal védett vasbeton szerkezet egy adott mélységében milyen hőmérsékletet mértek. Ennek alapján a betonacélok megengedett hőmérsékletének ismeretében határozható meg az adott tervezési helyzetben szükséges habarcsvastagság (ehhez természetesen ismerni kell a betonacélok mélységét a szerkezetben, azaz a betontakarást).

Promat-tabl-2.jpg


A 10 mm vastag PROMASPRAY® P300 habarccsal védett vasbeton födém vagy fal várható hőmérsékletei a vasbeton szerkezet adott mélységében a tűzhatás idejének függvényében (a 0 mm mélység a vasbeton szerkezet és a felhordott habarcsréteg határfelületét jelenti):

Hasonló táblázat 50 mm vastag PROMASPRAY® P300 habarcsvédelemhez:
Promat-tabl-3.jpg


Vasbeton gerendákhoz és pillérekhez is hasonló hőmérsékleti táblázatokat adnak meg a betonelem függőleges, vízszintes és átlós tengelye mentén.

A védett elemmel kapcsolatos használati kategória


Az ETAG 018 irányelv 1. része 3. típusként említi a teherhordó betonelemek tűzvédelmét. Ez a rendeltetés is megtalálható a PROMASPRAY® P300 habarcs Európai Műszaki Engedélyében és teljesítménynyilatkozatában.

Alapozó és fedőbevonat


A PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcsot betonszerkezeteken is csak kb. 150 g/m2 mennyiségű BONDSEAL-tapadóhíd felhordása után lehet használni. Fedőfesték nem használható


Fafödémek tűzvédelme PROMASPRAY® P300 habarccsal


Első pillantásra idegennek tűnhet egy fafödém tűzvédelme vizes technológiával felhordott habarccsal. A habarcsot nem közvetlenül a faszerkezetre szórják, hanem egy acéllemez bordás hálóból kialakított membránra (Griff Latt), amelyet először adott szabályok (átlapolás, stb.) szerint a fafödém aljára kell erősíteni.
A szerkezetet a teherhordó födémek vizsgálatát leíró MSZ EN 1365-2 szerint vizsgálták és 59 mm vastagságú PROMASPRAY® P300 habarccsal REI 120 tűzállósági teljesítményt igazoltak. A tűzvédelmi megoldás megtervezésekor figyelembe kell venni a habarcs és az acélháló tömegét; a habarcs tömege ebben a vastagságban kb. 22 kg/m2-t jelent.

A védett elemmel kapcsolatos használati kategória


Az ETAG 018 irányelv 1. részében a teherhordó faelemeket 7. típusként említik. Ez a rendeltetés is megtalálható a PROMASPRAY® P300 habarcs Európai Műszaki Engedélyében és teljesítménynyilatkozatában.

Alapozó és fedőbevonat


A PROMASPRAY® P300 tűzvédő habarcs első rétegét közvetlenül az acélhálóra kell szórni, majd a réteg alját egy seprűvel érdesíteni kell a következő réteg megfelelő tapadása érdekében. Egyszerre legfeljebb 25 mm vastagság szórható fel.

Az előző oldalakon kiderült, hogy a PROMASPRAY® tűzvédő habarcsok a szokottnál szélesebb körben is használhatóak, nem csak teherhordó acélszerkezeteken. Írásunkban elsősorban a PROMASPRAY® P300 típusra koncentráltunk, de bárkinek bármilyen kérdése lenne a leírtakkal vagy az egyéb habarcstípusokkal kapcsolatban, a sorok írója áll minden érdeklődő rendelkezésére.


Vissza

Hírlevél regisztráció
*
*
Kérjük másolja be a következő karaktereket: 174HQ  
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
konifo-banner-florian.gif Schrack_banner_140905.gif konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 decemberi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- Új, teljesen IP alapú Bosch épület- és vészhangosító rendszer érkezik
Coming soon: A new, fully IP-based building and emergency PA system by BOSCH
In Kürze verfügbar: Ein neues, vollständig IP-basiertes Gebäude- und Notfall-Beschallungssystem von BOSCH
- Siemens Cerberus FIT FC360 tűzjelző központ család
The Siemens Cerberus FIG FC360 fire alarm product family
Die Produktfamilie Cerberus FIG FC360 von Siemens
- SHOPMARK – tűzjelző rendszer megújulás
Renewal of the SHOPMARK fire alarm system
Erneuerung des SHOPMARK Brandmeldesystems

🔥Építés és tűzvédelem

- Tűzszakaszok elválasztása tűzgátló függönyökkel

Fire section separation with fire retarding curtains
Trennung der Brandabschnitte mit feuerhemmenden Vorhängen

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- A segítségnyújtás jövője

The future of emergency assistance
Die Zukunft der Nothilfe
- B jogosítvánnyal vezethető fecskendők
Fire engines that can be driven with a Category B driving licence
Feuerwehrfahrzeuge, die mit einem Führerschein der Kategorie B gefahren werden können
- A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó ADR 2019 változásairól
What is new in ADR 2019, the standard regulating the road transport of dangerous goods
Was ist neu in ADR 2019, der Norm zur Beförderung von Gefahrgüter auf der Straße

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás XII. rész

Regime change cancelled – Part 12.
Regimewechsel abgebrochen – Teil 12.

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.