Fl-netfej-új copy.jpg
Regisztráció
 
Programelőzetes  

2019. január 30.

OTSZ 5.1 az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásai
TŰZVÉDELMI KONFERENCIA
Rendezvényszervező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
1149 Budapest Mogyoródi út 32.
Telefon: +36 30 966 5038
tszvsz@tszvsz.hu


 Helyszín: LURDY Ház 6. konferenciaterem
   1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Az Országos Tűzvédelmi Konferencia részletes programja, valamint a jelentkezési lap az alábbi linken keresztül szintén megtekinthető és letölthető:
http://www.tszvsz.hu/bm-okf-tszvsz-orszagos-tuzvedelmi-konferencia-januar-30-lurdy-haz/


2019. február 20.-21.
FeuerTRUTZ, Nürnberg
A megelőző tűzvédelem szakvására
Rendezvényszervező: FeuerTrutz Network GmbH
Stolberger Straße 84.
50933 Köln/Németország
www.feuertrutz.de
www.feuertrutz.de/kongress)
Helyszín: NürnbergMesse /Messezentrum/Nürnberg
90471 Nürnberg/Németország

 

2019. március 19.–22.
Securika Moscow
25. Nemzetközi
védelmi, biztonsági és tűzvédelmi Szakiállítás
Rendezvényszervező: ITE Group plc
Helyszín: Expocentre/Moszkva
14, Krasnopresnenskaya nab.,
Moscow, Russia, 123100
www.securika-moscow.ru
security@ite-events.com

2019. május 14.–17.
MACH-TECH és IPAR NAPJAI Szakkiállítások
Rendezvényszervező: HUNGEXPO Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
(: (1) 263 6000
7: (1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu
www.iparnaojai.hu

 

2019. november 13–15.
SICUREZZA Nemzetközi Vagyon és Tűzbiztonsági Kiállítás
Rendező: Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia
:: www.fieramilano.it
Kapcsolattartó: Mariagrazia Scoppio
mariagrazia.scoppio@fieramilano.it
www.fieramilano.it

 


 

 

 

A beépített tűzjelző berendezések karbantartásáról…


16-4-Schrak-2.jpgAz informatika fejlődése új eszközöket biztosít a beépített tűzjelző berendezések karbantartásához. Lehetőség nyílik mobil telefonnal, vagy tablettel a kézben az érzékelőket tesztelve egyedül végigjárni például egy irodaházat anélkül, hogy szükség lenne rádió adóvevő készülékre, és további kollégák segítségére. A karbantartó telefonján ellenőrizni tudja a központra beérkező jelzések helyességét, a megjelenő szöveg pontosságát, mindehhez csupán internet kapcsolat szükséges a mobil eszköz és a tűzjelző központ között.

Ezt a módszert Ausztriában és Németországban már alkalmazzák, sőt, már kezdeti szabályozásokban a használat korlátait is felállították, mert az élet azért nem annyira egyszerű, mint ahogy azt a fenti sorokból esetleg látni vélnénk. A felhasználhatóságnak fizikai korlátai is vannak, így adott esetben a térerő hiánya, a hálózat terheltsége, stb. Ésszerű meggondolások is határt szabnak a fantáziának: nagy belmagasság esetén annyi féle eszközt kell a karbantartónak magával hurcolnia (létra, tervek, tesztrúd), amit egymaga képtelen lenne megtenni, nem is beszélve a magasban történő munkavégzésről szóló munkavédelmi előírások betartásáról. Így tehát a karbantartó cégek egyelőre csak álmodhatnak az „egyszemélyes” karbantartásról, ami költségeiket csökkenteni tudná.
A másik nagy kihívást a karbantartó cégeknek a hatályos OTSz betartása okozhatja. A jogszabály előírja, hogy a karbantartás alatt vezérléspróbát kell tartani, mely során ellenőrizni kell a tűz esetén aktiválni kívánt berendezések helyes működését. Ez bizonyos helyszíneken kiváló helyismeretet és nagy karbantartói létszámot követelhet meg, amennyiben az üzemeltető magára hagyja a karbantartót, és nem segít feladatának elvégzésében. Vannak olyan létesítmények – nem is kevés -, ahol az ilyen feladat önerőből megoldhatatlan egyrészt a vezérelt berendezések nagy száma okán, másrészt, mert esetenként a karbantartó számára nem is ismert valamennyi ilyen berendezés, mivel a tűzjelző központ csak egy, vagy néhány kontaktust ad át például a légtechnikai vezérlő szekrénynek, és az intézi a maga dolgát saját programja szerint. Ilyen esetekben tehát egyéb szakcégek összehangolt közreműködésére van szükség, amelynek megszervezését néhány üzemeltető nem képes, vagy hajlandó vállalni. Szerencsére a jogalkotó valószínűleg számolt ezzel a tényezővel, mivel az OTSz-ből egyértelműen kiderül, hogy az üzemeltető feladata és kötelessége a karbantartás elvégeztetése és ehhez a feltételek biztosítása. Örvendetes ez a felelősség tisztázása szempontjából is, ugyanakkor tapasztalataink szerint számos üzemeltetőnek fog újdonságot és nehézséget jelenteni, noha ez nem is olyan új keletű elvárás.
Mint bizonyára ismeretes, jelenleg is folyik a tűzjelző berendezések karbantartásáról szóló TvMI kidolgozása. A munka során nagyon sok érdekes kérdés merült fel, talán állíthatom, hogy a közreműködő feleknek időnként sikerült kölcsönösen meglepniük egymást új és újabb nézőpontok felvetésével. Az egyik ilyen vitapont a javítások kérdése volt, azaz hogy a javítások részét képezik-e a karbantartási tevékenységnek, vagy sem. Mint kiderült, ez ügyben eltérő gyakorlatok léteznek: vannak cégek, melyek a javítást, rendelkezésre állást a karbantartással együtt, vagy annak kiegészítéseként kínálják, míg akadnak olyanok is, akik egyáltalán nem vállalnak eseti hibaelhárítást. Ehhez rögtön kapcsolódik az a dilemma, hogy mi történik akkor, ha valaki a karbantartás során felfedezett, vagy az üzemeltető által bejelentett hibát nem javítja meg, mivel ezt a szerződése nem tartalmazza, vagy mert nem képes elhárítani eszközök, tudás, vagy más egyéb hiánya okán? Ez létező gyakorlat, ilyenkor az üzemeltető a gyártó, vagy képviselője szervizét kénytelen igénybe venni. Különösen sajoghat a pénztárcája, ha ilyet csak külföldön talál.
Igen ám, de mi van akkor, ha valamilyen okból nem tudnak egymással megegyezni? A gyártót, vagy képviselőjét nem kötik a karbantartási szerződésben vállalt kötelezettségek, hiszen nem ő a szerződött fél, így megegyezés hiányában sokáig állhat üzemképtelenül, vagy hibásan egy berendezés. Felmerülhet, hogy esetleg a karbantartási szerződés mellé kössön az üzemeltető a gyártó képviselőjével is egy szerviz szerződést. Lássuk be, hogy ez nem lenne életszerű, hiszen így vitássá válhat a karbantartói felelősség kérdése, ráadásul mint említettem, az OTSz szerint az üzemeltető felelős a karbantartás elvégeztetéséért, és ennek célja pedig a berendezés hibamentes üzemben tartása. A jogszabály szellemét tekintve mindenképpen az lenne célravezető, ha az üzemeltető meg tudna győződni arról, hogy az általa kiválasztott karbantartó maradéktalanul meg tud felelni a vállalt kötelezettségeknek, vagy legalább folyamatos támogatási szerződésben áll a gyártó képviselőjével, aki szükség esetén kisegíti. Ehhez szolgálna segítségül a gyártók, vagy képviselőik által támogatási, vagy viszonteladói szerződéssel rendelkező partnereik számára kiadott tanúsítvány. Olyan berendezések esetében, melyek gyártója már nem létezik, ez a segítség értelemszerűen nem állhat rendelkezésre.
A TvMI célja elsősorban az, hogy mint elnevezése is mutatja, irányadó legyen a karbantartóknak munkavégzésük során, ezért igyekeztünk használható javaslatokat kidolgozni, melyek egyszerűsítik és főleg egyértelműsítik a teendőket. Egyúttal javaslatokat tettünk az egyes eszközök és a komplett berendezés tesztelésének eljárásaira. Nyilván ezek csak általános érvényű tanácsok lehetnek, de az mindenképpen elérendő cél kell legyen, hogy a karbantartó rendelkezzék az adott berendezéshez szükséges általános és speciális tesztkészülékekkel, eszközökkel, ismerje a gyártó a karbantartási és tesztelési eljárásokra vonatkozó utasításait, és tartsa is be ezeket. Sok rendszer esetében akár több gyártó karbantartási utasításának is birtokában kell lenni, hiszen nemcsak a tűzjelző központhoz tartozó gyártmánysorozat elemei kapcsolódhatnak rendszerbe, hanem más gyártók speciális érzékelői is illesztve lehetnek. Ilyen esetekben a karbantartás teljeskörűségének teljesülnie kell, nem lenne célravezető annak feldarabolása, bár az életben ilyen példa is akad.
Az üzemeltető fontos kötelezettsége, melyet az OTSz előír számára a dokumentáció megőrzése, naprakészen tartatása, és az üzemeltetési napló vezetése. Ez nem puszta formalitás, új karbantartó ezek hiányában nehezen tudná megkezdeni is a munkát, hiszen alapvető információk hiányoznának hozzá. A karbantartó elemi érdeke szerződéskötéskor szintén az, hogy tájékozódjék, a dokumentációt átnézze, és a szükséges észrevételeit megtegye. Ahogy öreg kollégám mondta egykor: „terv hiányában a selejt is meglepő eredmény”. Folyamatos karbantartás mellett is történnek változások az objektumban: új részek épülnek, helyiségeket alakítanak át, funkcióváltás történik, stb. Ezeket a dokumentációval követni kell. Az új karbantartó akkor indul jó helyzetből, ha – a fent említett ismereteken és eszközökön kívül – az akkor aktuális dokumentáció is rendelkezésére áll.
Összegzésül rendkívül egyszerű tanulság vonható le: a karbantartás akkor végezhető el megfelelően, ha az üzemeltető és a karbantartó valódi partnerekként tekintenek egymásra, és mindketten felismerik érdekeik azonosságát.


www.schrack-seconet.hu


 

 
 


 
 

 

Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gif sajat-hird.jpg

 

konifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 decemberi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- Új, teljesen IP alapú Bosch épület- és vészhangosító rendszer érkezik
Coming soon: A new, fully IP-based building and emergency PA system by BOSCH
In Kürze verfügbar: Ein neues, vollständig IP-basiertes Gebäude- und Notfall-Beschallungssystem von BOSCH
- Siemens Cerberus FIT FC360 tűzjelző központ család
The Siemens Cerberus FIG FC360 fire alarm product family
Die Produktfamilie Cerberus FIG FC360 von Siemens
- SHOPMARK – tűzjelző rendszer megújulás
Renewal of the SHOPMARK fire alarm system
Erneuerung des SHOPMARK Brandmeldesystems

🔥Építés és tűzvédelem

- Tűzszakaszok elválasztása tűzgátló függönyökkel

Fire section separation with fire retarding curtains
Trennung der Brandabschnitte mit feuerhemmenden Vorhängen

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- A segítségnyújtás jövője

The future of emergency assistance
Die Zukunft der Nothilfe
- B jogosítvánnyal vezethető fecskendők
Fire engines that can be driven with a Category B driving licence
Feuerwehrfahrzeuge, die mit einem Führerschein der Kategorie B gefahren werden können
- A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó ADR 2019 változásairól
What is new in ADR 2019, the standard regulating the road transport of dangerous goods
Was ist neu in ADR 2019, der Norm zur Beförderung von Gefahrgüter auf der Straße

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás XII. rész

Regime change cancelled – Part 12.
Regimewechsel abgebrochen – Teil 12.

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.