E-press-fej-2016-végleges copy.jpg
  Webtérkép    
FŐOLDAL
(A hónap cikke)

Programelőzetes  

2019. január 30.

OTSZ 5.1 az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásai
TŰZVÉDELMI KONFERENCIA
Rendezvényszervező: TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
1149 Budapest Mogyoródi út 32.
Telefon: +36 30 966 5038
tszvsz@tszvsz.hu


 Helyszín: LURDY Ház 6. konferenciaterem
   1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Az Országos Tűzvédelmi Konferencia részletes programja, valamint a jelentkezési lap az alábbi linken keresztül szintén megtekinthető és letölthető:
http://www.tszvsz.hu/bm-okf-tszvsz-orszagos-tuzvedelmi-konferencia-januar-30-lurdy-haz/


2019. február 20.-21.
FeuerTRUTZ, Nürnberg
A megelőző tűzvédelem szakvására
Rendezvényszervező: FeuerTrutz Network GmbH
Stolberger Straße 84.
50933 Köln/Németország
www.feuertrutz.de
www.feuertrutz.de/kongress)
Helyszín: NürnbergMesse /Messezentrum/Nürnberg
90471 Nürnberg/Németország

 

2019. március 19.–22.
Securika Moscow
25. Nemzetközi
védelmi, biztonsági és tűzvédelmi Szakiállítás
Rendezvényszervező: ITE Group plc
Helyszín: Expocentre/Moszkva
14, Krasnopresnenskaya nab.,
Moscow, Russia, 123100
www.securika-moscow.ru
security@ite-events.com

2019. május 14.–17.
MACH-TECH és IPAR NAPJAI Szakkiállítások
Rendezvényszervező: HUNGEXPO Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.
(: (1) 263 6000
7: (1) 263 6098
hungexpo@hungexpo.hu
www.iparnaojai.hu

 

2019. november 13–15.
SICUREZZA Nemzetközi Vagyon és Tűzbiztonsági Kiállítás
Rendező: Fiera Milano S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milano, Italia
:: www.fieramilano.it
Kapcsolattartó: Mariagrazia Scoppio
mariagrazia.scoppio@fieramilano.it
www.fieramilano.it

 


 

 

10-sbt-szalag.gif

Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

Lakások tűzjelző érzékelőinek távfelügyelete

 

6-SzekeresGy.jpg
(2018. június 10.) Egy korábbi beszámolóban (Tűzjelzés lakásokban, FLORIAN exPRESS 2017/6) a lakásokban alkalmazott füstérzékelőkkel kapcsolatos kérdéseket tekintettük át. Az ilyen eszközök működőképességét Németországban jelenleg kvalifikált személyzet szemrevételezéssel a helyszínen ellenőrzi. Ezt a közeljövőben legalább részben távfelügyelet bevezetésével kívánják helyettesíteni. A  következőkben a távfelügyelet megoldásával, ill. problémáival kapcsolatos kérdéseket tekintjük át.

A DIN 14676 szabvány a lakások tűzjelző érzékelőinek (home detektorok) felszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozó követelményeket tartalmazza. A szabvány a 2006-os verziójáig e detektorok (a továbbiakban SAD*-ek) kvalifikált személyzet általi „szemrevételezéssel való ellenőrzését” írta elő [1]. A szabvány 2012-es módosításában a „szemrevételezéssel való ellenőrzést” az „ellenőrzés” szóval váltották fel. Ezzel azt igyekeztek elérni, hogy a szabvány ne hátráltathassa a műszaki fejlesztést. Így ugyanis némi teret engedtek műszaki eszközöknek az ellenőrzéshez való alkalmazásához. Időközben a piacon megjelentek az önellenőrzési funkcióval ellátott SAD-ek is, de ez a funkció jelenleg még nincs specifikálva. Lehetséges továbbá a távfelügyelet is. A következőkben az utóbbi lehetőségeit és a szemrevételezés elhagyásával járó kockázatokat tekintjük át.

Az említett szabvány szerint minden felszerelt SAD működőképességét és használatának körülményeit 12 havonta (±3 hó) kvalifikált személyzet által ellenőrizni kell. Az ellenőrzés és karbantartás a következőkre terjed ki:
     a) hangjelző vizsgálata (a szabvány nem írja elő a hangerősség mérését),
     b) szabad füstbeáramlás ellenőrzése (hátráltatás por, ragasztószalag vagy egyebek által),
     c) 0,5 m sugarú félgömb alakú tér vizsgálata a füstérzékelő körül a füstterjedést akadályozó tárgyak szempontjából (pl. bútorok, gerendák), amelyek lassíthatják vagy meggátolhatják a füst bejutását az detektorba (ábra),
     d) az érzékelő épségének ellenőrzése (detektor, aljzat, rögzítés).
Ahol lehetséges, a karbantartás terjedjen ki a következőkre is:
     e) a szobahasználat ellenőrzése; ha a szoba rendeltetése megváltozott, lehetséges, hogy abban is füstérzékelőt kell elhelyezni (pl. pl. a nappali hálószobává vagy az iroda gyerekszobává változott),
     f) ha a füstérzékelő rádiókapcsolattal rendelkezik, a rádióhálózatot is ellenőrizni kell,
     g) kiegészítő riasztásjelzők, pl. fény- vagy vibrációs jelzők ellenőrzése.
A kvalifikált személyzet általi vizuális ellenőrzés helyettesítése „egyenértékű” módszerekkel az ellenőrzés eredményeit az érintett lakáson kívüli helyre továbbító technológiákon alapszik. Ezek közvetlen rádió-összeköttetéssel vagy különböző eszközök közvetett kapcsolatával működnek.
A füstérzékelők a különböző műszaki eszközöket hálózatba kapcsoló ún. intelligens lakások vagy házak rendszereibe integrálhatóak, jelzéseik továbbítása, ill. a karban-tartás ezek interfészein át megoldható.
A legtöbb járatos távfelügyeleti technológia a karbantartási műveletek közül az a) - d) pontok alatt felsoroltakat fedi le, míg az e) – g) pontok végrehajtása ésszerű műszaki módszerekkel és költségekkel nem valósítható meg. Vagyis a DIN 14676 szabványban előírt valamennyi ellenőrzési műveletre a távfelügyelet nem alkalmas.
A megvalósítható távfelügyeleti műveletekkel szemben néhány fontos követelmény támasztható.
A hangjelzés vizsgálati folyamata például nem zavarhatja vagy nyugtalaníthatja a lakókat, tehát a próbának némának és láthatatlannak kell lennie. Első közelítésben e vizsgálat belső mikrofon elhelyezésével valósítható meg, amely a hangjelzés aktiválása után méri a hanghatást, de ez a folyamat zavarhatja füstérzékelő közelében tartózkodókat. Használható lehetőség a rövid impulzusok alkalmazása és a reakció analizálása, mert ez a folyamat észrevétlenül megy végbe.
Hasonló technika alkalmazható a füstbevezető nyílás por vagy ragasztószalag általi elzáródásának detektálására, sőt az érzékelő közeli környezetének vizsgálatára is. Megjegyzendő, hogy az elzáródás ventilátorral is kimutatható. A környezet ellenőrzését azonban gyakrabban oldják meg ultrahangos transzduktor beépítésével vagy más kombinált módszerekkel. Az ultrahangos eszközöket az autóipar széles körben alkalmazza a beparkolás elősegítésére. Az aktív ultrahangos transzduktor nagyfrekvenciás hanghullámokat bocsát ki, és méri a kibocsátott és visszaverődő hullámok közötti időintervallumot egy adott objektum távolságának meghatározása céljából. Erre a célra más elektromágneses hullámok (pl. infravörös fény) is használhatók a visszaverődés időtartamának vagy a fáziseltolódás mérésével.
A megválasztott technológia kétségkívül megnöveli a detektorok árát [2], de a költségnövekedést ésszerű korlátok között kell tartani. A távfelügyeleti eszközöknek továbbá kis fogyasztásúaknak kell lenniük, hogy ne befolyásolják észrevehetően a detektort ellátó beépített telep élettartamát. A telep élettartama legyen azonos az eszközével (max. 10 év!), és ebbe bele kell számítani a távfelügyelet, valamint az adatátvitel fogyasztását is. Fontos a beépített eszközök miniatürizálása is. Teljes térrészek ellenőrzésére (lásd ábra) összetett transzduktorokat kell használni.
Az érzékelők környezetében lévő tárgyak, ill. akadályok detektálására alkalmazható tipikus infravörös és ultrahangos eszközök jellemzői a következők:

Infravörös szenzorok:
- hullámhossz 840 és 950 mm között, energiaigény ~6 mW,
- kis méret (mm-es nagyságrend),
- tömeggyártmány (kis költség),
- lehetőleg küszöbölje ki a nap és más fényforrások hatását

Ultrahangos szenzorok
- frekvenciatartomány 20 kHz és 1 GHz között
- energiaigény 20 mW
-n kis méret (cm-es nagyságrend),
- ára kb. 5.- €

A távfelügyelet előnyei következőképpen foglalhatók össze:

- az ellenőrzést végző szakembernek nem kell az érintett lakásokat felkeresnie,

- az ellenőrzés bármikor elvégezhető,
- a szolgáltató csökkentheti a szervizköltségeket a szerviz-portfólió egyidejű bővítése mellett,
- megnövelhető az ellenőrzések gyakorisága,
- az ellenőrzések eredményei statisztikai feldolgozásra alkalmasak (például a rendelkezésre állás vagy a téves riasztások gyakorisága).


A távellenőrzés a felsorolt előnyök mellett azonban a következő kockázatokkal is jár:

- az előbbiekben ismertetett technológiák nem alkalmasak az adott helyiség rendeltetésének ellenőrzésére (ha például a nappalit hálószobává alakítják át); a probléma például úgy oldható meg, hogy minden helyiségben érzékelőt helyeznek el, ez azonban ma még ritkán fordul elő (például Ausztriában, ahol 2010 óta a lakások tűzjelző érzékelőkkel való felszerelése minden helyiségben kötelező, kivéve a konyhát, a fürdőszobát és a tárolótereket [3]);
- hiányzik a távellenőrzés részletes szabályozása, amelynek legalább egy vizsgálati szabványra, valamint a termék- és alkalmazási szabvány kiegészí-tésére kell majd kiterjednie;
- meg kell teremteni a távellenőrzés személyi feltételeit is, mert a távellenőrzéshez nagyobb szakértelem szükséges;
- a távellenőrzés a költségstruktúrát is befolyásolja; a közvetlen költségek eltérőek lehetnek, de a közvetett költségek (adatátvitel, adatelemzés, adatfeldolgozás, az infrastruktúra karbantartása) is megnőnek; Mivel a termék teljes élettartama folyamán a szemrevételezéssel való és a távellenőrzés költségeinek kellő mélységű összehasonlítása ez ideig nem történt meg, a távellenőrzés gazdaságossága még kétséges;
- az indirekt folyamatok (például adatátvitel, adatfeldolgozás) miatt sokkal nehezebb az esetleges hibák, ill. a működési hibák azonosítása, továbbá a felelősséget egy személy helyett többen is viselik;
- a távfelügyelet adatvédelmi kérdéseket is felvet; egyrészt a füstérzékelők hangrögzítésre is használhatók; másrészt információk szerezhetők a lakók szokásairól, távollétéről, egészségi állapotáról, stb., és ezekkel az adatokkal vissza lehet élni; az adatgyűjtés által végső soron lehetővé válik az emberek magánéletébe való betekintés és a személyes szabadságjogok megsértése.

A távfelügyelettel kapcsolatos technológiák és a távellenőrzésre alkalmas termékek (pl. füstérzékelők) jelenleg még korai stádiumban vannak, Az ezek használatával járó kockázatok nem eléggé ismertek, az elkerülésükre szolgáló biztonsági stratégiák pedig hiányzanak. Ezért a távfelügyelet bevezetése előtt célszerű tudományos adatbázist létrehozni, amelynek segítségével a különböző távfelügyeleti technikák ki- értékelhetők. Az értékelés a következőkre terjedjen ki:

- az érzékelendő tárgyak távolságának és méretének vizsgálata (a füstbelépés akadályozása),
- a füstbelépést akadályozó porfajták és a porosodás mértéke,
- milyen esetekben és milyen gyakorisággal hagyható el a szemrevételezéssel való vizsgálat,
- a távellenőrzés (és az adatátvitel) minimális időintervalluma, valamint az így nyert eredmények és a vizuális ellenőrzés adatainak összehasonlítási gyakorisága,
- a termékkel, annak alkalmazásával, vizsgálati szabványával, valamint a felelősséggel kapcsolatos követelmények kidolgozása,
- a füstérzékelők működésével kapcsolatos tájékoztatás (például. idősek számára) tartalma és gyakorisága,
- statisztikai adatbázis létrehozása a távfelügyeleti technikák hatékonyságának értékelésére,
- a különböző kockázatok (adatvédelem, az adatmanipuláció kiküszöbölése, stb.) elemzése.

A technika mai állása szerint az SAD-ek leghatékonyabb felügyelete a távellenőrzés és a szemrevételezés kombinációjával érhető el. Az előbb említett kutatások hiányában azonban a DIN 14676 szabvány előírásait továbbra is csak a kvalifikált szakember általi szemrevételezéssel lehet teljesíteni. 

Irodalom

[1] [5] Hoefer, U., Festag, S.: Chances and Risks of Remote Inspection of Smoke Alarms, Hekatron Vertriebs GmbH, Sulzburg, Germany, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 12-23 old.
[2] Kennedy, Ph.: Remote Inspection of Smoke Alarms — A Practical Viewpoint. Ei Electronics GmbH, Düsseldorf, Germany EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 25-31 old.
[3] D.I.Pausa, W.: Domestic Smoke Alarms and the Networked Home, Prüfstelle für Brandschutztechnik, Vienna, Austria, EUSAS Journal No. 10, 2016. április, 4-11 old.


 

Az IP technológia megjelenése a tűzjelzéstechnikában


Schrack-2.jpg

Az automatikus tűzészlelő és jelző rendszerek fejlődése szorosan összefügg az elektronika fejlődésével.  A nyolcvanas évektől a mikroprocesszor technika adott új lendületet a tűzjelző rendszerek fejlesztésének. Az egyre nagyobb teljesítményű chipek már az informatika, az internet világába vezetik a korszerű tűzjelző rendszereket.


Tovább

 


 

Élen a tűzjelzéstechnikában

 

Schr-1.jpg


Az IP technológia egyre jobban teret hódít a biztonságtechnikai alkalmazásokban, így a tűzjelzésben is. A Schrack tűzjelző rendszerek kiemelkedő megbízhatóságukkal és sokrétű alkalmazhatóságukkal méltán népszerűek a telepítők és a felhasználók körében.

 

 SWING, vezeték nélküli tűzjelző rendszer a Siemens-től

 


Siem-1.jpgA Siemens a közelmúltban egy új, innovatív, vezeték nélküli tűzjelző rendszerrel jelent meg a piacon, amely fejlesztésénél alapul vették az informatikai rendszerek vezeték nélküli hálózatainál már jól bevált nagy biztonságú „mesh” adatátvitel technológiát, valamint továbbfejlesztették a régi AlgoRex® TeleRex termékcsaládot.


Tovább

 


 

Bosch AVENAR detector 4000

 A rendkívüli pontosságot és érzékelési képességet kínáló tűzérzékelők családja

majus-bosch.jpg
A Bosch Security Systems AVENAR detector 4000 tűzérzékelő családjával a különféle érzékenységű és különböző tűztípusokhoz alkalmas automatikus érzékelők széles választékát kínálja. eSMOG tulajdonságának köszönhetően a tűzjelzés mellett egyértelmű és világos információkkal szolgál a különböző zavartényezőkről, például a neonlámpák okozta zavarokról, jelentősen csökkentve ezzel a rendszertelepítési és -karbantartási kiadásokat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendeld meg a Florian exPress Magyar Tűzbiztonsági Folyóiratot!
Megjelenik évente 6-szor.
Előfizetési díja egy évre: 5292 Ft.
info@firepress.hu
Schrack_banner_140905.gifsajat-hird.jpgkonifo-banner-florian.gif

A Florian express 2018 decemberi számának tartalmából:

 

 🔥Fókuszban

🔥Tűzjelzés és vészhelyzeti kommunikáció

- Új, teljesen IP alapú Bosch épület- és vészhangosító rendszer érkezik
Coming soon: A new, fully IP-based building and emergency PA system by BOSCH
In Kürze verfügbar: Ein neues, vollständig IP-basiertes Gebäude- und Notfall-Beschallungssystem von BOSCH
- Siemens Cerberus FIT FC360 tűzjelző központ család
The Siemens Cerberus FIG FC360 fire alarm product family
Die Produktfamilie Cerberus FIG FC360 von Siemens
- SHOPMARK – tűzjelző rendszer megújulás
Renewal of the SHOPMARK fire alarm system
Erneuerung des SHOPMARK Brandmeldesystems

🔥Építés és tűzvédelem

- Tűzszakaszok elválasztása tűzgátló függönyökkel

Fire section separation with fire retarding curtains
Trennung der Brandabschnitte mit feuerhemmenden Vorhängen

🔥Tűzoltás és műszaki mentés

- A segítségnyújtás jövője

The future of emergency assistance
Die Zukunft der Nothilfe
- B jogosítvánnyal vezethető fecskendők
Fire engines that can be driven with a Category B driving licence
Feuerwehrfahrzeuge, die mit einem Führerschein der Kategorie B gefahren werden können
- A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó ADR 2019 változásairól
What is new in ADR 2019, the standard regulating the road transport of dangerous goods
Was ist neu in ADR 2019, der Norm zur Beförderung von Gefahrgüter auf der Straße

🔥Történelem

- Elmaradt rendszerváltás XII. rész

Regime change cancelled – Part 12.
Regimewechsel abgebrochen – Teil 12.

 
 

 

 

 

 

 

Laptulajdonos: Fire Press Kft.  2484 Gárdony-Agárd, Pf. 8.  Tel.: (22) 789-439, Fax: (22) 789-358  E-mail: info@firepress.hu
Copyright ˆ 2003 . Minden jog fenntartva.